Ge för Livet butik

Butikschef till Örebro Nasta

Ideella föreningen Ge för livet Second hand önskar tillsvidareanställa en butikschef på heltid i Örebro, till vår butik i Nasta.

Om Ge för livet Second hand
Ge för livet Second hand är en ideell förening med nära koppling till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Vi driver fem second hand-butiker: i Norrköping, Finspång, Huskvarna, Örebro City och Örebro Nasta. Överskottet från butikerna går till hjälp- och biståndsverksamhet genom EFK:s insamling Ge för livet. Projekten finns i över 30 länder utifrån tre fokusområden: främja barns rättigheter, motverka människohandel och bidra till hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning.

Varje butik har en butikschef och andra anställda (arbetsledare, chaufförer m.m.) som tillsammans med volontärer och människor i olika arbetsmarknadsåtgärder driver den dagliga verksamheten. Föreningen har en styrelse som tillsammans med verksamhetschefen leder arbetet.

Verksamheten bygger på frivilliginsatser. Många volontärer är med och driver verksamheten och många människor skänker möbler, kläder och andra gåvor till oss, som vi sedan säljer vidare.

Rollen som butikschef
Som butikschef ansvarar du för den dagliga driften av butiken, med utgångspunkt i föreningens vision, riktlinjer och mål. Du arbetar under ledning av verksamhetschef, tillsammans med biträdande butikschef och övrig personal, i ett nära samarbete med syskonbutiken i Örebro City.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

  • Att leda och informera personalen
  • Budgetering, uppsättning av mål samt uppföljning
  • Arbetsmiljöansvar, ansvar för butikssäkerheten samt att verka för en arbetsplats präglad av öppenhet och dialog
  • Samverkan med olika aktörer som arbetsförmedlingen, socialtjänsten, kriminalvården, församlingar m.m.

Önskad erfarenhet och egenskaper
Vi söker dig som har ett har ett stort intresse för second hand-verksamhet och som delar den kristna grundsyn som föreningen står för. Du har ett tydligt och inlyssnande ledarskap och gillar att bygga relationer, skapa förtroende och jobba tillsammans med olika typer av människor. Du är bra på att möta kunder och är van att hugga i där det behövs. Du arbetar målinriktat utifrån de ramar som sätts tillsammans med verksamhetschef.

Vi ser helst att du har minst två års erfarenhet av att vara chef och att driva butik. Särskilt meriterande är erfarenhet av second hand-verksamhet, arbetsledning i idéburna organisationer och/eller kännedom om EFK och Ge för livet sedan tidigare. Du får gärna ha en koppling till en lokal församling i Örebro.

Ansökan
Skicka in CV och personligt brev till verksamhetschef Caroline Joumé (caroline.joume@geforlivet.se) senast den 27 juni 2021.